เครื่องอัดอากาศ

  • Frequency Conversion Air Compressor

    เครื่องอัดอากาศแปลงความถี่

    HD-VPM37 ตารางสรุปการกำหนดค่าแม่เหล็กถาวรในตัว NO. ชื่อชิ้นส่วนชื่อผู้ผลิต Model 1 Host Hanbell AB420 2 มอเตอร์แม่เหล็กถาวรในตัว Dongguan / Ancheng TYC-385M-37KW 3 ถังน้ำมันและแก๊ส Jiushu, Zhejiang JN-50A 4 ไส้กรองอากาศ HD HD50 วัตถุประสงค์พิเศษ 5 ตัวแยกน้ำมัน - แก๊ส HD SB501 6 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง HD W962 7 วาล์วแรงดันขั้นต่ำหนานทงดาวแดง MPV-32JF 8 พัดลม Enrage FZL600 9 ...