ปั๊มตาย

  • Stamping Die

    ปั๊มขึ้นรูป

    แม่พิมพ์ปั๊มเป็นอุปกรณ์กระบวนการพิเศษชนิดหนึ่งที่แปรรูปวัสดุ (โลหะหรืออโลหะ) เป็นชิ้นส่วน (หรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป) ในกระบวนการปั๊มเย็นซึ่งเรียกว่าแม่พิมพ์ปั๊มเย็น (ที่เรียกกันทั่วไปว่าแม่พิมพ์ปั๊มเย็น) การปั๊มเป็นวิธีการประมวลผลความดันชนิดหนึ่งซึ่งใช้