หุ่นยนต์เชื่อม

  • Welding Robot Series

    ซีรี่ส์หุ่นยนต์เชื่อม

    หุ่นยนต์เชื่อมชุดหุ่นยนต์เชื่อม JZJ06C-180 ชุดหุ่นยนต์เชื่อม JZJ06C-144 ชุดหุ่นยนต์เชื่อม JZJ06C-160 ชุดหุ่นยนต์เชื่อม JZJ06C-200 แนะนำสั้น ๆ หุ่นยนต์เชื่อมเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อม (รวมถึงการตัดและการฉีดพ่น) ตามคำจำกัดความขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) ที่ว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นของหุ่นยนต์เชื่อมมาตรฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นโปรแกรมอเนกประสงค์ที่ทำซ้ำได้ ...